Veselin Vukašinović

Slikar, graficar, samostalni umetnik, clan ULUS-a i ULUPUDS-a.

           (1954.Beograd )Zavrsio Fakultet likovnih umetnosti i magistarske studije slikarstva. Zivi i radi u Beogradu. poslednjih godina u grafici istrazuje mogucnosti kombinovanja duboke i digitalne stampe.
           Izradu grafičkog lista posmatra kao nešto samo po sebi. Pokazivanje sadržaja površine i kreiranje novog su vrednosti kojima teži. Upotrebom inkjet u sprezi sa dubokom štampom otkriva mogućnost neograničenog broja varijacija u okviru tiraža (“bazične pretpostavke grafičke umetnosti”) koji nosi ista matrica. Zbog toga uvodi specifičan način signiranja sa matematičkom oznakom “beskonačno” posle poznatog razlomka. Arhtekturi kao jedinom sadržaju pristupa kao metafori civilizacije. Ponavljanjem istog tezi ka prestanku primarnog čitanja detalja. Napušta scenografsku upotrebu arhitekture i gura je u prvi plan kao glavnog aktera drame. Prošlost doživljava kao estetski fenomen, a grad kao dvodimenzionalno platno ulične fasade. Koristi difuzno svetlo oblačnog dana, a senke tek toliko da opišu formu. U digitalnoj obradi koristi semplovanje (narezivanje novog sadržaja preko stare matrice) čime proširuje vremenski raspon iz koga crpi materijal na sličan način na koji realna građevina starije epohe postaje kamenolom za gradnju nove. Takav predložak u kompjuteru ili direktno na grafičkom listu preklapa sa svojim fotografijama detalja beogradskih građevina. Naizmeničnim višestrukim štampanjem (po prinincipu digitalna, duboka, digitalna) razvija bogatu likovnu strukturu monohromnih i detalja u punom koloru. Kaširanjem više vrsta papira različite gramature, boje i teksture nosilac bojenog sloja, upotpunjuje doživljaj i taktilnim bogatstvom. Učestvovao na preko 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik više nagrada.

Powered by WebExpress